Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on galleriatehdas.com -verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24§) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 21. toukokuuta 2018.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

  • Lasse Örling, markkinointinimi KonstFabrik
  • Koulukatu 14, 24130 Salo
  • Puhelin: 040 252 1408
  • Sähköposti: info@konstfabrik.fi

Rekisterin nimi

KonstFabrik (www.konstfabrik.fi) asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvien velvollisuuksien hoito koskien toimituksia, asiakaspalvelua ja -yhteydenpitoa, reklamaatiotilanteita, markkinointia, sekä muiden voimassa olevien säännösten mukaisten velvollisuuksien täyttämistä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postiosoite, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty valuutta, asiakkaan tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, muun muassa verkkokaupan tilauksista, yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, ellei se ole asiakassuhteen velvollisuuksien hoitamiseksi välttämätöntä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa tilatun tuotteen lähettäminen asiakkaalle, jolloin luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelukumppaneille. Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa puitteissa muun muassa viranomaisille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä voi säilyttää joitain tietoja kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilörekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää ja tarkistaa häntä koskevia rekisterin tietoja ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, joka on pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa. Rekisteröityneellä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Selaustietojen kerääminen

Asiakkaan itse luovuttamien tietojen lisäksi verkkosivusto saattaa kerätä asiakasta koskevia tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden avulla konstfabrik.fi -sivustolla vierailun yhteydessä. Tällaisia automaattisia tietojenkeruuvälineitä ovat muun muassa evästeet ja muut yleisesti käytetyt tiedonkeruuvälineet, kuten Google Analytics. Evästeet ovat tietoa, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käytöllä pyrimme parantamaan ja nopeuttamaan asiakaskokemusta muun muassa poistamalla tarpeen kirjoittaa salasana uudelleenkirjautumisen yhteydessä. Tällä tavoin muun muassa ostoskorin sisältö on mahdollista säilyttää. Asiakas voi kieltää evästeiden tallentamisen oman selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivustolla. Tietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta.

Ostoskori11
Helsinki Vesala
-
+
-
+
-
+
Helsinki Veräjälaakso
-
+
-
+
-
+
Helsinki Vuosaari
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Yhteensä
1 .818,70 
Jatka ostoksia
11
X
WhatsApp chat